on *:text:*:#:{
if $regex($1,/^[.!]nasil[iİi]m/Si) {
if $hget(nasilim,$nick) { .notice $nick 1 Dakika içersinde, Yalnız 1 defa [!]nasilim Komutunu Kullanabilirsiniz. }
else {
msg $chan 4 $2: 4[1 $nick 4]1 ~ 3[1 $read(sozler.txt) 3]
.hinc -msu60 nasilim $nick
}
}
}

miRC Ana Klosörüne nasilim.txt dosyasını oluşturduktan sonra kullanıma devam edebilirsiniz.