on *:Join:#sales: {
msg $chan 1 Hoşgeldiniz4[1 $nick 4] 1 Listelenecek olan komutları kanal genelinde uygulayabilirsiniz.
msg $chan 2 Online destek almak için kanalda bulunan yetkililere4[ (~,&,@)]1 sesleniniz. Kanalda gereksiz bekleme yapmak YASAKTIR.
msg $chan 2 Devredilecek kanallar hakkında bilgi almak için 4[!kanallar]1 yazınız.
msg $chan 2 Oper/Admin yetkilendirilmesi hakkında bilgi almak için 4[ !operadmin ] 1 yazınız.
}
on *:TEXT:*:*: {
if ($1 == !kanallar) { msg # $nick İstemiş olduğunuz bilgiler kanala gönderildi.
msg $chan 1 1-Kanal:4
msg $chan 1 2-Kanal:4
msg $chan 1 3-Kanal:4
msg $chan 1 4-Kanal:4
msg $chan 1 5-Kanal:4
msg $chan 1 7-Kanal:4
msg $chan 1 8-Kanal:4

 

}
if ($1 == !operadmin) { msg # $nick İstemiş olduğunuz bilgiler kanala gönderildi.
msg $chan 1
msg $chan 1
msg $chan 1
msg $chan 1
msg $chan 1
msg $chan 1